Make a deposit via Octa trading app or on our site and we’ll give you a 50% bonus, which you can manage directly in our app. Use it to open trades of a higher volume for more profit potential. 50% bonus applies to your margin and allows you to perform bigger trades. Keep trading so you can withdraw your bonus funds—you will get the payout automatically. Not only was our trip dedicated to business questions, but also gave…

Podejmując decyzje inwestycyjne, powinieneś kierować się własnym osądem. Więcej informacji dostępnych jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, dostępnej na stronie internetowej Jeśli masz doświadczenie w inwestowaniu krótkoterminowym, możesz wykorzystać spadki cen i czerpać zyski z krótkoterminowych ruchów na rynku. Takie podejście wymaga jednak dyscypliny w przestrzeganiu własnej strategii inwestycyjnej, szybkiej reakcji na dynamicznie zmieniającą się…